Thông báo: Đóng Pool LPDi hiện tại và mở Pool mới trên VNDC

Thông báo: Đóng Pool LPDi hiện tại và mở Pool mới trên VNDC.

Quý Nhà Đầu Tư thân mến, sau khi rà soát lại chúng tôi nhận thấy có một lượng lớn Nhà Đầu Tư mới chuyển on-chain từ Pancakeswap qua. Đây là điều không nằm trong cam kết với nhóm nhà đầu tư ngoài Launchpad. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của Nhà Đầu Tư, chúng tôi quyết định đóng Pool sớm hơn dự kiến. Thời điểm đóng Pool là: 9PM ngày 6/10/2021.

Để bù đắp quyền lợi cho tất cả Nhà Đầu Tư, chúng tôi sẽ mở lại Pool mới vào ngày 8/10/2021.

Ngoài ra, chúng tôi sẽ thực hiện mua lại LPDi token Đợt 1 từ Nhà Đầu tư đã mua LaunchPad với giá 1.500 VNDC/LPDi. Thời hạn mới để đăng kí bán lại LPDi token Đợt 1 là ngày 6 – 7/10/2021. Để đăng kí bán token lại cho LPDi, Nhà Đầu Tư vui lòng điền thông tin tại: https://forms.gle/pVKk3pQqKCyMizvt8. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực việc mua trên LaunchPad và liên hệ lại với Nhà Đầu Tư.

Nếu Nhà Đầu Tư không bán lại LPDi token trong đợt 1 này, Nhà Đầu Tư vẫn có thể bán lại LPDi với giá 1.500 VNDC/LPDi vào đợt tiếp theo như kế hoạch trước đó là vào ngày 16/11/2021.

Mọi thông tin yêu cầu khác, Nhà Đầu Tư xin vui lòng liên hệ với LPDi tại email hello@lpdi.io

Chúc Quý Nhà Đầu Tư nhiều sức khoẻ và gặp may mắn trong quá trình gia tăng tài sản!